Лікування неоперабельного раку шийки матки.

Якщо при раку шийки матки не проводиться операція, чи означає це, що жінка не має надії на одужання? Які методи лікування застосовують, коли хірургія неможлива? 

Коли хірургічна операція при раку шийки матки недоцільна?

Операція не проводиться в таких ситуаціях:

  • Нерезектабельна пухлина. Це буває, якщо рак розповсюдився за межі шийки матки й неможливо повністю видалити патологічні тканини.
  • Неоперабельна пацієнтка. Жінка має протипокази до оперативного втручання через певні важкі соматичні захворювання, наприклад, перенесений інсульт та ін. 

Чи є хірургія єдиним методом радикального лікування РШМ?

При лікуванні раку шийки матки повного одужання дозволяють досягти два ідентичних за ефективністю методи.

  • Перший — це хірургія, яка в деяких випадках може доповнюватися променевою терапією. Операції підлягають пацієнтки з початковими стадіями раку шийки матки. При цьому пухлина може бути великою, але вона не розповсюдилась на прилеглі тканини.
  • Другий — дефінітивна променева терапія (тобто спрямована на повне одужання пацієнтки).  

Чи часто звертаються пацієнтки із пухлинами, які не підлягають хірургії?

На жаль, нині в нашій країні не всі жінки мають змогу звернутися за медичною допомогою своєчасно. Тому все частіше діагностуються раки шийки матки, при яких не можна проводити операцію.

Якщо хірург не може радикально видалити пухлину, пацієнтка скеровується на променеву терапію. Водночас дефінітивна променева терапія, якщо вона проведена грамотно і кваліфіковано, дає чудові результати і дозволяє досягти повного одужання. 

Як має проводитись променева терапія?

  • Має бути правильно розрахована загальна доза променевої терапії, яка дається на таз. 
  • Променева терапія повинна супроводжуватись радіомодифікацією. Це введення цитостатику (хімієтерапевтичного препарату) цисплатину в невеликих дозах. Він вибірково накопичується в пухлинних клітинах і робить їх більш чутливими до променевого лікування. Цисплатин вводиться лише 5 разів протягом всього курсу променевого лікування, але це обов’язковий компонент. Це золотий стандарт променевої терапії. 
  • Брахітерапія — обов’язково! Тільки зовнішнім (дистанційним) опроміненням вилікувати рак шийки матки неможливо!

Коли показана хімієтерапія?

Хімієтерапевтичне лікування при раку шийки матки проводиться тільки, якщо є метастази у вісцеральних органах — легенях, печінці, черевній порожнині. В такому разі лікування вважається паліативним. 

Мета хімієтерапії — зберегти якість життя жінки, стабілізувати процес і, якщо це можливо, досягти регресії пухлини. 

Якщо є метастази, чи доцільно призначати імунотерапію?

Так. Зараз імунотерапія, тобто лікування пембролізумабом, є в усіх рекомендаціях як перша лінія лікування метастатичного раку шийки матки. 

Але є дві безумовні вимоги.

Імунотерапія проводиться разом з хімієтерапією і таргетною терапією — тільки у випадках:

  • метастатичного поширення процесу;
  • за наявності експресії білка PD-L1. 

Тобто перший крок — вивчення в патлабораторії біопсійного або операційного матеріалу. Якщо в пухлинній тканині шийки матки визначається експресія білка PD-L1, в такому разі є сенс призначати імунотерапію. 

Чи може пацієнтка, у якої не було операції, досягти ремісії?

Так, може. Більше того, така ремісія може тривати досить довго. 

Якщо проведена дефінітивна променева терапія, можливо досягти повного одужання. 

Якщо проведена хімієтерапія, можливо досягти стабілізації. У такому випадку пухлинні вогнища не повністю зникають з організму, але вони не розвиваються далі, вони стабілізувалися — це теж хороший результат. Пацієнтка може прожити тривалий період — до наступного рецидиву. Коли ж виникає рецидив і з’являються проблеми зі здоров’ям, ми їх розв’язуємо за допомогою хімієтерапії, таргетної та імунотерапії — і знову досягаємо певної стабілізації.