Рак легені. Види, фактори ризику, симптоми, діагностика та лікування.

Рак легені — група злоякісних пухлин. Хвороба бере початок із клітин, які вистилають бронхи або легені. 

Найчастіше для розвитку цього виду раку потрібно багато років. 

Пухлина часто не обмежується одним органом (легенями) і може метастазувати в інші частини тіла.

 

Види раку легені

 • Недрібноклітинний рак легені (аденокарцинома, плоскоклітинна карцинома) — зустрічається найчастіше.
 • Дрібноклітинна карцинома. 
 • Мезотеліома плеври — злоякісний процес, що починається у плевральних оболонках. Рідкісна хвороба.

Фактори ризику

Підвищують ймовірність захворіти на аденокарциному легені:

 • Тютюн і куріння. Тютюновий дим спричиняє патологічне ділення клітин. Що довший стаж куріння (активного чи пасивного), то вищий ризик.
 • Генетика. Якщо у батьків, рідних брата чи сестри діагностовано рак легені, ризик може бути більшим.
 • Вплив шкідливих речовин — хімічних, радіаційних тощо. Збільшують ризик захворіти контакт із радоном, миш’яком, азбестом, нікелем, хромом, радіоактивними речовинами, випарами палива, димом від лісових пожеж та ін.

 

Профілактика

Немає способів, які гарантували б, що хвороба ніколи не виникне. Проте знизити ризик появи раку легені дозволяє уникнення тютюнового диму. Ніколи не пізно відмовитись від шкідливої звички.

 

Симптоми

Іноді людина довгий час не відчуває жодних симптомів хвороби.

 

Проте обов’язково потрібно звернутися до лікаря, якщо є:

 • безпричинна втрата ваги;
 • втома;
 • втрата апетиту;
 • кашель;
 • задишка;
 • біль у грудях;
 • кашель із мокротинням або слизом;
 • кровохаркання;
 • захриплість.

Діагностика

Метод діагностики обирається лікарем з урахуванням скарг, симптомів і анамнезу.

 

Можуть бути рекомендовані:

Методи візуалізації 

 • Комп’ютерна томографія (КТ). Дозволяє отримати зображення, на яких фахівці можуть побачити розмір та розташування пухлини легені та/або метастазів.
 • Позитронно-емісійна комп’ютерна томографія (ПЕТ-КТ). В організм хворого вводять невелику кількість глюкози з радіоактивною міткою, ділянки її накопичення фіксуються сканером.
 • Магнітно-резонансна томографія (МРТ). Метод використовується для діагностики метастазів у кістках та головному мозку.
 • Остеосцинтиграфія. Сканування кісток із використанням радіоактивного індикатора.

Отримання зразка пухлини

 • Біопсія. 
 • Бронхоскопія.
 • Голкова аспіраційна/пункційна біопсія.
 • Торакоцентез.
 • Торакоскопія.
 • Медіастіноскопія.
 • Торакотомія.

Молекулярне дослідження

Зразок пухлини може бути вивчений для виявлення унікальних генів, білків та інших особливостей. Результат дає можливість зрозуміти, чи можна застосовувати певні методи лікування, наприклад, препарати таргетної терапії. 

Сприяють росту раку легені мутації в генах KRAS, BRAF, EGFR, HER2, ROS1, ALK, HER2, ROS1, RET, MET та TRK. Мутації можуть виявлятися в одному або кількох генах одночасно.

Білок PD-L1 не дозволяє імунним клітинам організму знищувати рак. Виявляється на поверхні деяких ракових та імунних клітин організму. Тестування дає можливість зрозуміти, чи буде ефективною імунотерапія.

 

Лікування

 • Хірургічне лікування 

Мета операції — повне видалення пухлини легені. Новоутворення має бути видалене з “чистим краєм” — тобто навколо пухлини видаляється певна кількість здорових клітин. 

 • Хімієтерапія

Застосування ліків, які знищують ракові клітини (також зупиняють процес їх зростання та ділення). Збільшує тривалість життя пацієнтів, поліпшує якість життя на всіх стадіях. Препарати залежать від типу раку легені. 

 • Таргетна терапія

Препарати, які мають “ціль” — специфічні гени або білки пухлини. Лікування зупиняє ріст та ділення патологічних клітин.

 • Імунотерапія 

Біологічна терапія, яка посилює захисні сили організму для боротьби з раком. Активізує імунну систему пацієнта.

 • Променева терапія 

Знищення клітин пухлини за допомогою високоенергетичних рентгенівських променів.

 

Не призначається для лікування метастатичного раку. Для точного планування і більшої ефективності застосовують променеву терапію з модульованою інтенсивністю (IMRT) або стереотаксичну променеву терапію тіла (SBRT). 

Променева терапія у деяких ситуаціях може бути альтернативою хірургічному втручанню.

 

Протоколи лікування

Основні протоколи — NCCN (nccn.org), ASCO (asco.org), ESMO (esmo.org).

 

Скринінг раку легені

Скринінг – це обстеження пацієнтів, які почувають себе здоровими. Для раку легень на даний момент не існує скринінгового методу для всієї популяції, існує тільки скринінг для окремих груп пацієнтів – затятих курців, колишніх курців (якщо покинули менше 10 років тому) та працівників, що зазнавали впливу потенційно небезпечних речовин.

Включає низькодозову спіральну комп’ютерну томографію (НДКТ).

Більше про:
Рак легені